февруари 8, 2023

На 24 май се проведе традиционното училищно тържество послучай деня на Славянската писменост и култура. Тържествената част бе открита с българския всеучилищен химн  “ Кирил и Методи“. Последва програма от песни, танци, стихове в изпълнение на възпитаници на училището. На този свят празник 102 ученици бяха наградени с лента „Отличник“. Лично директорът на училището –  г- н Митов връчи похвални грамоти на 18 ученици за отличен успех и издигане авторитета на училището. Най-щастливи бяха децата от подготвителните групи и учениците от първите класове, които получиха своите първи удостоверения. Ученици, учители, родители масово се включиха в общоградското тържество за 24 май, организирано от община Троян.

1213