НУ "Христо Ботев"

1.ДНЕВЕН РЕЖИМ ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ

 

2.ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018Г.

 

3.СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

*СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 1 КЛАС

*СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 2 КЛАС

*СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 3 КЛАС

*СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 4 КЛАС