декември 5, 2022

Първенци на випуска

2012/2013 учебна година – Никол Мирославова Илиева

2013/2014 учебна година – Димана Цветанова Донкова

2014/2015 учебна година – Иван Руменов Върбанов

2015/2016 учебна година – Паолена Мирославова Бънджева

2016/2017 учебна година – Симона Алдова Анчева

2017/2018 учебна година – Християна Стефанова Христова

2018/2019 учебна година – Кристиян Иванов Цочев

2019/2020 учебна година – Александър Красимиров Кънчев

2020/2021 учебна година – Божидар Детелинов Димитров

2021/2022 учебна година – Рая Филипова Стефанова