януари 30, 2023

Профил на купувача

Доставка на хранителни стоки за нуждите на НУ „Христо Ботев“ – 2020 г. по девет обособени позиции

Протокол_compressed

Приложение № 1

Информация за удължаване на срока

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Деловодна информация

Документация

Obiava_compressed

Доставка на хранителни стоки за нуждите на НУ „Христо Ботев“ – 2019г. по девет обособени позиции

Протокол

1.Обява

2.Деловодна информация 29.11.2018 г.

3.ДОКУМЕНТАЦИЯ

*Документация

4.Информация за удължаване на срока

5.Приложение №1

6. Протокол

Доставка на хранителни стоки за нуждите на НУ „Христо Ботев“ – 2018г. по девет обособени позиции

1.ОБЯВА-11/27/2017

2.ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ-11/27/2017

3.ДОКУМЕНТАЦИЯ-11/27/2017

4.Информация за удължанане на срока -12/05/2017

5.Протокол за доставка на хранителни стоки по девет обособени позиции –  ПРОТОКОЛ-12/18/2017

6.ПРИЛОЖЕНИЕ №1-12/18/2017