Доставка на хранителни стоки за нуждите на НУ “Христо Ботев” – 2018г. по девет обособени позиции

1.ОБЯВА-11/27/2017

2.ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ-11/27/2017

3.ДОКУМЕНТАЦИЯ-11/27/2017

4.Информация за удължанане на срока -12/05/2017

5.Протокол за доставка на хранителни стоки по девет обособени позиции –  ПРОТОКОЛ-12/18/2017

6.ПРИЛОЖЕНИЕ №1-12/18/2017

Доставка на хранителни стоки за нуждите на НУ “Христо Ботев” – 2017г. по пет обособени позиции

1. Публикувана обява в АОП  с вх. №9059858 / 13.12.2016г. –informacia-za-obyava-9059858-12/13/2016
2.Документация –dokumentacia12/13/2016
3. Образци –obrazci 12/13/2016
4. Обява- obyava-za-dostavka-na-hranitelni-stoki-2017-po-pet-obosobeni-ilovepdf-compressed12/13/2016

5. Протокол за доставка на хранителни стоки по пет обособени позиции –   Протокол №1 от 23_12_2016-v2 01/03/2017

6. Договор Гърков – Dogovor – Garkov 01/25/2017

7. Договор “ИРА” ЕООД- Dogovor – IRA 01/25/2017

8. Договор “ПИФРЕШ” ЕООД – Dogovor – Pifresh 01/25/2017

9. Договор “РОДОПА ТРОЯН” ООД – Dogovor -Rodopa 01/25/2017

Доставка на хранителни стоки за нуждите на НУ “Христо Ботев” гр.Троян – 2017 г. по две обособени позиции – хляб и закуски”  вх.№9059218/29.11.16 г.

1.Обява- aop-obiava 11/29/2016

2.Информация- aop-info 11/29/2016

3.Документация- aop-dokumentacia 11/29/2016

4.Образци–  aop-obrazci 11/29/2016

5.Информация – informacia-za-udaljavane-na-srok-za-predstavyane-na-oferti 12/08/2016

6.Протокол за хляб- Протокол за хляб-ilovepdf-compressed 12/28/2016

7. Договор “ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО” ЕООД- Dogovor- Hleboproizvodstvo 01/25/2017

Обява за Обществена поръчка относно доставка на хранителни стоки-2017 г.

1.Публикувана обява в АОП – вх. №9057954/18.10.2016g.- aop2016-2 -10/18/2016

2.documentacia-2016-2 -10/18/2016

3.obrazci-2016-2 -10/18/2016

4.obiava-2016-2 -10/18/2016

5. Обява за удължаване на срока за получаване на оферти относно доставка на хранителни стоки- 2017 г. вх. № 9058212/04.11.2016 г- obiava – 11/04/2016

6.Договори:

6.1-dogovor-et-milica-lazarova-90-ilovepdf-compressed 12/13/2016

6.2-dogovor-rodopa-troyan-ood-ilovepdf-compressed 12/13/2016

7. Протокол №1 за оценка и класиране на участници в ОП “Доставка на хранителни стоки за нуждите на НУ “Христо Ботев”- гр. Троян – 2017г. по девет обособени позиции  protokol-1-11/24/2016

Справки за изпълнение на договори по ЗОП- 2016 г.

1.spravka ZOP m.01.2016g.-02/11/2016

2.spravka ZOP m.02.2016g.-zop m.fevruari-03/18/2016

3.spravka ZOP m. 03.2016g.-zop m 03-04/15/2016

ПУБЛИЧНА ПОКАНА-2016 г.

Обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Доставка на хранителни стоки за нуждите на НУ ” Христо Ботев”- гр. Троян – 2016 г.” по  обособени  позиции, както следва: Обособена позиция 1 – Хляб  и хлебни изделия, Обособена позиция 2 – Зеленчукови консерви, компоти, конфитюри и мармалад, Обособена позиция 3 – Месо и месни продукти, Обособена позиция 4 – Мляко и млечни продукти, Обособена позиция 5 – Плодове и зеленчуци, Обособена позиция 6 – Яйца и птиче месо, Обособена позиция 7 – Риба и Обособена позиция 8 – Други хранителни стоки.

1.Publichna pokana-04.11.2015g.

2.Dokumentacia za uchastie – Uslovie-04.11.2015 g.

3.Dokumentacia za uchastie – Formuliari-04.11.2015 g.

4. Protokol ZOP za izbor na dostavchik –Protokol-ZOP-07.12.2015 g.

5. Договор с “Хлебопроизводство и сладкарство” ЕООД-Dogovor-Hlebozavod -2015-12-16

6. Договор с “Родопа Троян” ООД-Dogovor-Rodopa -2015-12-16

Обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Доставка на хранителни стоки за нуждите на НУ ” Христо Ботев”- гр. Троян – 2015 г.” по  обособени  позиции, както следва: Обособена позиция 1 – Хляб  и хлебни изделия, Обособена позиция 2 – Зеленчукови консерви, компоти, конфитюри и мармалад, Обособена позиция 3 – Месо и месни продукти, Обособена позиция 4 – Мляко и млечни продукти, Обособена позиция 5 – Плодове и зеленчуци, Обособена позиция 6 – Яйца и птиче месо, Обособена позиция 7 – Риба и Обособена позиция 8 – Други хранителни стоки.

1.Dokumentacia za uchastie –27.11.2014g.

2.Publichna pokana-27.11.2014g.

3.ProtokolZOP-19.12.2014g.

4.Dokumentacia za uchastie – 7.01.2015g.

5.PokanaAOP-7.01.2015g.

6.Dogovor-Garkov8.01.2015g.

7.Dogovor-Hlebozavod-8.01.2015g.

8.Sprawka ZOP izpalnenie-m.10.11.12.2014g.-8.01.2015g

9.Protokol za izbor na izpalnitel-02.02.2015g.

10.Informaciq izpalnenie po zop m.1-10.02.2015g.

11.Dogovor17.02.2015g.

12.Отчет за изпълнение на догововори за доставка хранителни продукти по ЗОП м.02.2015 Binder1

13.ZOP m.03.2015-17.04.2015g.

14.Otchet ZOP m.04-15.05.2015g.

15.ZOP m.05.2015-06.06.2015g.

16.spravka za izpalnenie ZOP m 09-18.10.2015 g.

17.spravka za izpalnenie po ZOP m 10-20.11.2015g .

18.Spravka zop m.11-2015-12-11g.

19.Spravka za izpalnenie na dogovori po ZOP m.12.2015-18.01.2016g.