декември 5, 2022

Екип

 ДИРЕКТОР


Мариана Маркова Митова
– директор

Образование: магистър II ПКС

Специалност: Начална училищна педагогика

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП

1.Даниела Томас Тодорова – учител подготвителна група
Образование: магистър V ПКС
Длъжност: Старши учител подготвителна група

2.Елена Колчева Иванова– учител подготвителна група
Образование: магистър V ПКС
Длъжност: Старши учител подготвителна група

3.Даниела Димитрова Вълкова- класен ръководител I „a” клас

Образование: магистър IV ПКС
Длъжност: Старши учител начален етап на основното образование ( І-ІV клас)

4.Диляна Стоянова Вачкова – класен ръководител I „б” клас
Образование: магистър V ПКС
Длъжност: Старши учител начален етап на основното образование ( І-ІV клас )

5.Галина Евгениева Иванова- класен ръководител – II„a” клас
Образование: магистър
Длъжност:  Учител начален етап на основното образование (І-ІV клас)

6.Николина Христова Георгиева- класен ръководител – II„б” клас
Образование: бакалавър V ПКС
Длъжност: Старши учител начален етап на основното образование ( І-ІV клас)

7.Виолета Георгиева Петрова – класен ръководител ІІI„a” клас
Образование: бакалавър V ПКС
Длъжност: Старши учител начален етап на основното образование ( І-ІV клас)

8. Кремена Руменова Ковачева – класен ръководител III „б” клас
Образование: магистър II ПКС
Длъжност: Старши учител начален етап на основното образование ( І-ІV клас)

9. Олга Петрова Константинова – класен ръководител IV „а” клас
Образование: магистър II ПКС
Длъжност:   Главен учител начален етап на основното образование ( І-ІV клас)

10.Маринела Банчева Велчева – класен ръководител IV „б” клас
Образование: бакалавър IV ПКС
Длъжност: Старши учител начален етап на основното образование ( І-ІV клас)

11.Росица Стефанова Маринова – учител чужд език
Образование: бакалавър V ПКС
Длъжност: Старши учител чужд език

12.Весела Георгиева Марешка – учител музика и английски език

Образование: бакалавър
Длъжност: Старши учител музика и английски език

13.Диана Борисова Караджова- учител 
Образование: магистър
Длъжност:  старши учител  ЦОУД

14.Бисерка Иванова Георгиева – учител
Образование: бакалавър
Длъжност: Учител  ЦОУД

15.Мариела Димитрова Генкова – учител 

Образование:бакалавър

Длъжност:  Учител ЦОУД

16.Таня Христова Малчева-Габърска – учител 

Образование:магистър

Длъжност:Учител  ЦОУД

17.Маргарита Тодорова Грънчарова – учител
Образование: магистър IV ПКС
Длъжност: Старши учител ЦОУД

18.Иванка Иванова Хаджийска – учител 
Образование: магистър
Длъжност:Старши учител  ЦОУД

19.Владимирка Спасова Лесидренска – учител 
Образование: професионален бакалавър
Длъжност:  Старши учител ЦОУД

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП

1.Илияна Петрова Трифонова– главен счетоводител

2.  Снежка Маринова Калева – ЗАС
3. Румяна Василева Джабраилова – домакин
4. Павлина Николова Йончева – помощник – възпитател
5. Хризантема Пенчева Николаева – хигиенист/работник кухня
6. Снежанка Михайлова Груева – хигиенист
7.Доротея Ангелова Петрова – хигиенист
8. Симеон Петков Христов – оператор въвеждане на данни 

9.Павлинка Минкова Кунчева – готвач
10. Павлина Андреева Илиева – готвач
11.Венцислав Цанков Матев – огняр
12.Катя Петрова Пеевска -Маринова – мед.сестра

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.