ДИРЕКТОР
Мариана Маркова Митова
– директор

Образование: магистър II ПКС

Специалност: Начална училищна педагогика

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП

1.Виолета Георгиева Петрова – класен ръководител І „a” клас
Образование: бакалавър V ПКС
Длъжност: Старши учител начален етап на основното образование ( І-ІV клас)

2.Кремена Руменова Ковачева – класен ръководител I „б” клас
Образование: магистър III ПКС
Длъжност: Старши учител начален етап на основното образование ( І-ІV клас)

3. Олга Петрова Константинова – класен ръководител IІ„а” клас
Образование: магистър II ПКС
Длъжност: Старши учител начален етап на основното образование ( І-ІV клас)

4. Маринела Банчева Велчева – класен ръководител II „б” клас
Образование: бакалавър IV ПКС
Длъжност: Старши учител начален етап на основното образование ( І-ІV клас)

5. Даниела Димитрова Вълкова- класен ръководител III „a” клас
Образование: магистър IV ПКС
Длъжност: Старши учител начален етап на основното образование ( І-ІV клас)

6. Диляна Стоянова Вачкова – класен ръководител III „б” клас
Образование: магистър V ПКС
Длъжност: Старши учител начален етап на основното образование ( І-ІV клас )

7. Веселина ВладимироваСлавкова – класен ръководител IV “а” клас
Образование: бакалавър
Длъжност: Старши учител начален етап на основното образование ( І-ІV клас)

8. Галина Банчева Спасова – класен ръководител IV „б” клас
Образование: бакалавър
Длъжност: Старши учител начален етап на основното образование ( І-ІV клас)

9. Ваня Петрова Иванова – учител по английски език
Образование: магистър V ПКС
Длъжност: Старши учител чужд език начален етап на основното образование( І-ІV клас)

10.Николина Христова Георгиева- учител сборен норматив
Образование: бакалавър V ПКС
Длъжност: Старши учител І-ІV клас ЧЕ

11.Весела Георгиева Марешка – учител сборен норматив

Образование:бакалавър

Длъжност:  Старши учител англ. език и музика ( І-ІV клас )

12. Даниела Томас Тодорова – учител подготвителена група
Образование: магистър V ПКС
Длъжност: Старши учител подготвителена група

13.Елена Колчева Иванова– учител подготвителена група
Образование: магистър V ПКС
Длъжност: Старши учител подготвителена група

14. Росица Стефанова Маринова – учител подготвителена група
Образование: бакалавър V ПКС
Длъжност: Старши учител подготвителена група

15. Весела Трайкова Иванова – учител подготвителена група
Образование: магистър
Длъжност: Учител подготвителна група

16.Бисерка Иванова Георгиева – учител- I”а” клас
Образование: бакалавър
Длъжност: Учител  ЦДО/ПЛР

17.Мариела Димитрова Генкова – учител  I”б” клас

Образование:бакалавър

Длъжност:  Учител ЦДО/ПЛР

18. Галина Евгениева Иванова- учител – II„a” клас
Образование: магистър
Длъжност: Учител  ЦДО/ПЛР

19. Маргарита Тодорова Грънчарова – учител – II „б” клас
Образование: магистър IV ПКС
Длъжност: Старши учител ЦДО/ПЛР

20. Иванка Иванова Хаджийска – учител – III „а” клас
Образование: магистър
Длъжност:Старши учител  ЦДО/ПЛР

21. Владимирка Спасова Лесидренска – учител – III „б” клас
Образование: професионален бакалавър
Длъжност:  Старши учител ЦДО/ПЛР

22.Диана Борисова Караджова- учител  – IV „а” клас
Образование: магистър
Длъжност: Учител  ЦДО/ПЛР

23.Таня Христова Малчева-Габърска – учител  IV „б” клас

Образование:магистър

Длъжност:Учител  ЦДО/ПЛР

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП

1. Илияна Петрова Трифонова– главен счетоводител
2.  Снежка Маринова Калева – ЗАС
3. Румяна Василева Джабраилова – домакин
4. Павлина Николова Йончева – помощник – възпитател
5. Хризантема Пенчева Николаева – помощник – възпитател
6. Снежанка Михайлова Груева – хигиенист
7.Доротея Ангелова Петрова – хигиенист
8. Симеон Петков Христов – завеждащ компютърен кабинет

9.Павлинка Минкова Кунчева – готвач
10. Павлина Андреева Илиева – готвач
11.Венцислав Цанков Матев – огняр
12.Катя Петрова Пеевска -Маринова – мед.сестра