октомври 2, 2022

Консултации с родители

Консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация

Консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация

Консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация II срок –График учители

Консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация II срок – График II час на класа ЦОУД