април 1, 2023

НУ "Христо Ботев" гр. Троян

През учебната 2022/2023 г. НУ”Христо Ботев” празнува своята 60 годишнина.

Обществен съвет

Правилник обществен съвет pravilnik_os1

ОСНОВНИ ЧЛЕНОВЕ

  • Велина Илкова Кънчева – родител на ученик
  • Мариан Колев Тотев – родител на ученик
  • Теодора Иванова Нанкова – родител на ученик
  • Иванка Костова Николова – родител на ученик
  • Вяра Георгиева Дочева -представител на финансиращия орган.

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ

  • Стела Ангелова Ангелова – родител на ученик
  • Мария Красимирова Ангелова – родител на ученик.