април 1, 2023

НУ "Христо Ботев" гр. Троян

През учебната 2022/2023 г. НУ”Христо Ботев” празнува своята 60 годишнина.

История

В ранната пролет на 1963 година в местността „Блатото” в съседство до „Баювец” и паметника на загиналия ботев четник, започва строеж на ново квартално училище. От полагането на първия камък до завършването на сградата минават само 7 месеца. Построено е върху площ от 304 кв. м. Сградата е с четири класни стаи. Няколко години по-късно поради увеличаване броя на учениците е направено разширение с още две класни стаи. Директор на училището през този период е Владо Цанков.

Училището през годините:

Учебна 1973/1974 година – открита столова в дървена барака

Учебна 1978/1979 година – сформирано училищно настоятелство

Учебна 1981/1982 година – влиза в експлоатация дървена барака с 3 класни стаи

Учебна 1985/1986 година – директор на училището е г-н Игнат Митов; броят на паралелките от 9 е вече 17

Учебна 1990/1991 година – локално парно отопление.

Учебна 1994/1995 година – влизат в експлоатация вътрешни санитарни възли.

Учебна 2003/2004 година – открита е подготвителна група; създава се Детски занаятчийски център „Златните ръце на троянските майстори”; оборудвана е компютърна зала.

Учебна 2005/2006 година – открита е втора подготвителна група; участие в І-те Национални педагогически четения „Да запазим усмивката в училище”.

Учебна 2006/2007 година – участие във ІІ-те Национални педагогически четения.

Учебна 2007/2008 година – проведен „Великденски благотворителен бал”; участие в ІІІ-те Национални педагогически четения „Да запазим усмивката в училище”.

Учебна 2008/2009 година – влиза в експлоатация разширението на училището – 2 класни стаи, отделен блок за подготвителните групи, физкултурен салон, столова и кухня, котелно помещение; участие в ІV-те Национални педагогически четения „Да запазим усмивката в училище”.

Учебна 2009/2010 година – подменена дограмата и санирана училищната сграда; участие в V-те Национални педагогически четения „Да запазим усмивката в училище”.

Учебна 2010/2011 година – подменена е подовата настилка в класните стаи на І етаж; участие по проект „Без свободен час” по НП „Оптимизация на училищната мрежа”; участие в VІ-те Национални педагогически четения „Да запазим усмивката в училище”.

Учебна 2011/2012 година – спечелен проект “Играем, учим и мечтаем – света да опознаем” по Национална програма „Училището – територия на учениците” модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап”; участие в VІІ-те Национални педагогически четения „Да запазим усмивката в училище” .

Учебна 2012/2013 година – 50 години НУ „Христо Ботев” град Троян; влиза в експлоатация нова модерна спортна площадка; поставени са нови интериорни платна; ученици от Виньо на Сена от Франция гостуват в училище; обмяна на опит с НУ „Св. Климент Охридски” град Кюстендил; участие в VІІІ-те Национални педагогически четения „Да запазим усмивката в училище”.

Учебна 2013/2014 година – работа по проект “Да направим училището привлекателно за младите хора” – „Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти (УСПЕХ); екскурзия до Виньо на Сена във Франция – ученически обмен; участие в ІХ –те Национални педагогически четения „Да запазим усмивката в училище”.

Учебна 2014/2015 година – работа по проект “Да направим училището привлекателно за младите хора” – „Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти (УСПЕХ); реализиран проект по НП „Модернизация на материалната база в училище” модул „Подобряване на училищната среда”; обмяна на опит с НУ „Хаджи Генчо” град Тетевен; участие в Х-те Национални педагогически четения „Да запазим усмивката в училище”.

Учебна 2015/2016 година – на 17.12.2015 г. вназапно почина директорът г-н Игнат Митов; временно изпълняващ длъжността директор е г-жа Мариана Митова; извършен е „ремонт на оградата“; всички класни стаи са снабдени с преносими компютри и монитори; участие в ХI-те национални педагогически четения.

Учебна 2016/2017 г. – работа по проект „„Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности ( Твоят час ); оформена площадка за игра; осветена училищната сграда; поставени още 2 камери за видеонаблюдение; охрана на училищната сграда със сигнално-охранителна техника; бетонирана площадката пред дървената барака; основен ремонт на стаите на подготвителните групи; участие в XII –те национални педагогически четения.

Учебна 2017/2018 г. – работа по проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час); НУ „Христо Ботев“ празнува своя 55 – годишен юбилей; ученичката от IV клас Християна Стефанова Христова се класира на I място в областта в олимпиадата „Знам и мога“ и участва в националния кръг, който се проведе в град София; на НВО в IV клас училището зае II място в област Ловеч;  госпожа  Олга Константинова   участва в Националните педагогически четения.

Учебна 2018/2019 г. – работа по НП „Ученически олимпиади и състезания“; проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“; мажоретките от училището дадоха начало на финалния мач на мини футболна Лига България на националната спортна база Бояна в столицата; Виктория Петрова и Кристиян Цочев участваха в Националния кръг на състезанието „Ключът на музиката“, който се проведе в град  Пловдив; госпожа  Олга Константинова   взе участие  в Националните педагогически четения.

Учебна 2019/2020 г. – във връзка с въведено извънредно положение за ограничаване на разпространението на COVID-19  от  16.03.2020 г. до 31.05.2021 г. децата от  подготвителната група и учениците от I до IV клас  преминаха към обучение от разстояние в електронна среда. Спечелен е проект на стойност 4 812 лв. към Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда.  Изпълнение на дейности по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, „Образование за утрешния ден“, „подкрепа за успех“.

Учебна 2020/2021 г. – оборудвана е детска площадка по проект към Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда на стойност 4 812 лв.От 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. се премина към обучение от разстояние в електронна среда. Самуил Кънчев от I клас зае второ място на международното състезание в гр. Несебър „Математика без граници“. Започна работата по проект на стойност 221 500 хил. лв. за обособяване на кабинети по информационни технологии, занимания по интереси и работа с деца със специални образователни потребности. Г-жа Донка Михайлова – кмет на Община Троян, официално даде старт на строителните дейности. Проектът за преустройството е финансиран чрез Програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища“ (2020-2022 г.) на Министерството на образованието и науката.

Учебна 2021/2022 г. – през октомври 2021 г. е открита реконструираната сграда , разполагаща с компютърен кабинет, стая за занимания по интереси, стая за работа с деца със специални образователни потребности, складово помещение и санитарен възел. В международния турнир „Математика без граници“ до финала в град Несебър са допуснати учениците Айя Билялова и Самуил Кънчев. Айя Билялова печели бронзов медал. С грамота на РУО град Ловеч са наградени: Кремена Ковачева – ст. учител I-IV клас и Самуил Кънчев – ученик от II клас. На 24 май госпожа Донка Михайлова – кмет на Община Троян връчва годишната награда за изявена личност с постижения в областта на образованието за 2021 г. на госпожа Мариана Митова – директор на училището.