Резултати от външно оценяване по паралелки

НУ ” ХРИСТО БОТЕВ ” ГР. ТРОЯН НА ПЪРВО МЯСТО ПО УСПЕХ В ОБЛАСТТА НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА IV  КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2011/2012Г.

НВО 2013 г.

НВО 2014г.

НВО 2015г.

НВО 2016г