февруари 8, 2023

Начало

В ранната пролет на 1963 година в местността „Блатото” в съседство до „Баювец” и паметника на загиналия ботев четник, започва строеж на ново квартално училище. От полагането на първия камък до завършването на сградата минават само 7 месеца. Построено е върху площ от 304 кв. м. Сградата е с четири класни стаи. Няколко години по-късно поради увеличаване броя на учениците е направено разширение с още две класни стаи. Директор на училището през този период е Владо Цанков.

Училището през годините:

Учебна 1973/1974 година – открита столова в дървена барака

Учебна 1978/1979 година – сформирано училищно настоятелство

Учебна 1981/1982 година – влиза в експлоатация дървена барака с 3 класни стаи

Учебна 1985/1986 година – директор на училището е г-н Игнат Митов; броят на паралелките от 9 е вече 17

Учебна 1990/1991 година – локално парно отопление.

Учебна 1994/1995 година – влизат в експлоатация вътрешни санитарни възли.

Учебна 2003/2004 година – открита е подготвителна група; създава се Детски занаятчийски център „Златните ръце на троянските майстори”; оборудвана е компютърна зала.

Учебна 2005/2006 година – открита е втора подготвителна група; участие в І-те Национални педагогически четения „Да запазим усмивката в училище”.

Учебна 2006/2007 година – участие във ІІ-те Национални педагогически четения.

Учебна 2007/2008 година – проведен „Великденски благотворителен бал”; участие в ІІІ-те Национални педагогически четения „Да запазим усмивката в училище”.

Учебна 2008/2009 година – влиза в експлоатация разширението на училището – 2 класни стаи, отделен блок за подготвителните групи, физкултурен салон, столова и кухня, котелно помещение; участие в ІV-те Национални педагогически четения „Да запазим усмивката в училище”.

Учебна 2009/2010 година – подменена дограмата и санирана училищната сграда; участие в V-те Национални педагогически четения „Да запазим усмивката в училище”.

Учебна 2010/2011 година – подменена е подовата настилка в класните стаи на І етаж; участие по проект „Без свободен час” по НП „Оптимизация на училищната мрежа”; участие в VІ-те Национални педагогически четения „Да запазим усмивката в училище”.

Учебна 2011/2012 година – спечелен проект “Играем, учим и мечтаем – света да опознаем” по Национална програма „Училището – територия на учениците” модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап”; участие в VІІ-те Национални педагогически четения „Да запазим усмивката в училище” .

Учебна 2012/2013 година – 50 години НУ „Христо Ботев” град Троян; влиза в експлоатация нова модерна спортна площадка; поставени са нови интериорни платна; ученици от Виньо на Сена от Франция гостуват в училище; обмяна на опит с НУ „Св. Климент Охридски” град Кюстендил; участие в VІІІ-те Национални педагогически четения „Да запазим усмивката в училище”.

Учебна 2013/2014 година – работа по проект “Да направим училището привлекателно за младите хора” – „Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти (УСПЕХ); екскурзия до Виньо на Сена във Франция – ученически обмен; участие в ІХ –те Национални педагогически четения „Да запазим усмивката в училище”.

Учебна 2014/2015 година – работа по проект “Да направим училището привлекателно за младите хора” – „Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти (УСПЕХ); реализиран проект по НП „Модернизация на материалната база в училище” модул „Подобряване на училищната среда”; обмяна на опит с НУ „Хаджи Генчо” град Тетевен; участие в Х-те Национални педагогически четения „Да запазим усмивката в училище”.

Учебна 2015/2016 година – на 17.12.2015 г. вназапно почина директорът г-н Игнат Митов; временно изпълняващ длъжността директор е г-жа Мариана Митова; извършен е „ремонт на оградата“; всички класни стаи са снабдени с преносими компютри и монитори; участие в ХI-те национални педагогически четения. 

Учебна 2016/2017 г. – работа по проект „„Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности ( Твоят час ); оформена площадка за игра; осветена училищната сграда; поставени още 2 камери за видеонаблюдение; охрана на училищната сграда със сигнално-охранителна техника; бетонирана площадката пред дървената барака; основен ремонт на стаите на подготвителните групи; участие в XII –те национални педагогически четения.