Прием 2017/2018

1. ПОДГОТВИТЕЛНA ГРУПА НУ „Христо Ботев” организира групи за предучилищна подготовка на 5 и 6 годишни деца.

Уважаеми родители, aко Вашето дете е на възраст за подготвителна група, то при нас го очакват:

– топлина, нежност и отговорност от опитни учители;

– целенасочена предучилищна подготовка и диагностика;

– занятия в модерни и уютни класни стаи;

– целодневно обучение от 8.00 до 17,30 часа;

– безплатни консултации с ресурсен учител и логопед;

– занимания през ваканциите и летните месеци;

– безплатна закуска, здравословен обяд;

– медицинско обслужване;

-безплатни помагала;

ПРИЕМ 2017/2018 година

Една група петгодишни – 25 деца

Учители:  Елена Иванова и Росица Маринова

Една група шестгодишни – 25 деца

Учители: Даниела Тодорова и Весела Иванова

2. ПЪРВИ КЛАС

За учебната 2017/2018 година в училището ще бъдат приети първокласници, разпределени в две паралелки.  За първокласниците са осигурени по двама педагози на всяка паралелка, като децата са ангажирани в задължителни учебни занятия от 8:00 до 12:00 , отдих и самоподготовка до 15:30 часа и дейности по интереси до 17,30 часа. Разполагаме със стол, компютърна зала, физкултурен салон, наблюдение на училищния двор с охранителни камери и чисто нови площадки за спорт.
Учителите на първи клас – Кремена Ковачева, Виолета Петрова.

Училището предлага високо качество на обучение, сигурност за децата Ви и спокойствие за вас!!!

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 г.

правила за прием