ПРИНЦИПИ НА ДОБРИЯ РОДИТЕЛ
 – ОТГОВОРНОСТ – когато с поведението си показвате, че сте отговорни пред вашето дете, го учите и то да е отговорно пред вас. Това развива самодисциплина и самоконтрол.
 – ОБИЧ – думите и делата на любов към детето развива у него чувството, че то заслужава да бъде обичано.
 – ОБЩУВАНЕ – отделянето на време специално за детето развива чувството, че то е важно за другите.
 – ОДОБРЕНИЕ – искрената похвала и утвърждаването на самочувствието на детето развива у него съзнание за значимост.
 – ПРИЕМАНЕ –  безусловната любов развива чувството за сигурност и добро самочувствие.

 График с родители 2017/2018 г.

*ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСА ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ И ВОДЕНЕ НА УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРЕЗ I СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018Г.

*ГРАФИК ЗА КОНТРОЛНИТЕ РАБОТИ ПРЕЗ I УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018Г.

Практически насоки за действия в случай на инцидент, насилие и др. критични ситуации
Приложение 1 – Карта на услугите
Приложение 2 – Информация за същността на соц. услуги