септември 22, 2021

Цели и задачи

 1. ОСНОВНА ЦЕЛ:
–  Подобряване качеството на образованието и обучението и създаване на условия за развитие на личностния потенциал на учениците.
 2. СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ: 
–  Отчитане на индивидуалните потребности на учениците и развиване заложбите им с оглед пълноценното им развитие.
–  Осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие.
–  Изграждане у учениците на култура на поведение и взаимоотношения, уважание към гражданските права и отговорности.
– Повишаване уменията на учителите за работа в извънкласната стая с ученици, които имат различни потребности.
3. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:
–  Повишаване на ефективността на учебно-възпитателната работа чрез подобряване на организацията на учебния процес и повишаване на професионалната подготовка, компетентност и квалификация на педагогическите кадри.
–  Усъвършенстване на работата с изоставащи и изявени в различни области ученици.
4.  ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО:
–  Акцентиране върху подготовката по БЕЛ, математика и чуждо-езиково обучение. Системна и последователна подготовка на учениците от ІV клас за успешно представяне при външното оценяване.
–  Задоволяване на специфичните интереси и потребности на учениците чрез усъвършенстване на работата в сформираните през учебната година СИП-ове и ИКД и чрез ефективно използване на наличната материално-техническа база.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.