Преслав Светломиров Колев – III “б” клас
I място в Националните научно-технически изяви с ученици V-VIII клас “Физика и астрономия”.
III място в Националните научно-технически изяви с ученици V-VIII клас, Модул “Конструиране”