януари 30, 2023

Пътешествие до остров „ВАКАНЦИЯ“

На  31.05.2022г. първокласниците  от  първи „А“  клас  се  върнаха  назад  във  времето  и  получиха  своите  първи  удостоверения  за  завършен  клас  в  Килийното  училище  в  с. Гумощник. Показаха  пред  своите  родители, че  да си първокласник това не е шега. Справиха се с всички предизвикателства в океана на знанието през цялата учебна година. Заслужено стъпиха на остров „Ваканция“  и  преминават  във  втори  клас, за да покорят още нови острови. Всички ученици получиха грамота за трудолюлюбието и старанието си през цялата година. Празникът  завърши  с  изненада  от  родителите в  „Глинената  къща“ – всяко  дете  изработи глинен  съд  за  спомен  от  завършването на първи клас.