февруари 7, 2023

Насоки за обучение и действие в условия на извънредна епидемична обстановка в училищата

1 min read

Насоки за обучение и действие в условия на извънредна епидемична обстановка в училищата, утвърдени със заповед №РД09-4247/08.11.2021 г. на министъра на науката и образованието и заповед № РД-01-911/08.11.2021 г. на министъра на здравеопазването.

Nasoki-MON08112021-1