февруари 7, 2023

ИНФОРМАЦИЯ

На  16.11.2021 г.  са тествани 93 ученици от НУ „Христо Ботев“ град Троян,т.е. 70% от учениците се върнаха в класните стаи.  Проведено е тестване и на 12 учители и на 7 души от непедагогическия персонал. Резултатите на всички са отрицателни. Училищният екип изказва благодарност на родителите, които се включиха в тестването.