февруари 8, 2023

Откриване на реконструирана сграда в двора на НУ „Христо Ботев“, Троян.

През май 2021 г. стартира реконструкция на старата неизползваема барака по Програма на МОН „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училище“ на стойност 221 500 хил.лв.Само за 5 месеца чисто новата придобивка вече е факт. Помещенията в сградата ще удовлетворят нарасналите нужди на училището, а именно: кабинет по компютърно моделиране, стая за занимания по интереси, стая за работа с деца със специални образователни потребности.