февруари 7, 2023

Обучение в електронна среда

1 min read

Уважаеми ученици и родители,

от 28.10.2021 г. до 05.11.2021 г. вкл. обучението за учениците от I, II, III и IV клас ще се осъществява от разстояние в електронна среда.

Продължителност на часовете – 20 минути

За всички ученици учебните часове започват в 9:00 часа.

Обучението ще се провежда по учебната програма за съответния ден.

Ще се отчита присъствие и отсъствие на учениците.

Разписание на часовете при ОРЕС

 

УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

 

 

НАЧАЛО

НА ЧАСА

 

 

КРАЙ

НА ЧАСА

 

МЕЖДУЧАСИЕ

I-ви

9 ч.00 мин.

9 ч.20 мин.

10 минути

II-ри

9 ч.30мин.

9 ч.50 мин.

10 минути

III-ти

10 ч.00 мин.

10 ч.20 мин.

20 минути

IV-ти

10 ч.40 мин.

11 ч.00 мин.

10 минути

V-ти

11 ч.10 мин.

11 ч.30 мин.

10 минути 

VI -ти

11ч.40 мин.

12 ч.00 мин.

 

График  на часовете в групите ЦОУД:

 

13,30 – 14,10 ч.

Организиран отдих и физическа активност

14,30 – 14,50 ч.

Самоподготовка

10 минути

Междучасие

15,00 – 15,20 ч.

Самоподготовка

10 минути

Междучасие

15,30 – 15,50 ч.

Занимания по интереси/Самоподготовка

10 минути

Междучасие

16,00 – 16,20 ч.

Занимания по интереси