декември 5, 2022

Информиране на родителите на деца записани в първи и осми клас

1 min read

Информиране на родителите на деца записани в първи и осми клас в държавно или общинско училище, за отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година.

Писмо на ДАЕУ № ДАЕУ-13100 от 05.08.2021 г.