септември 22, 2021

„Приятелство“

За поредна година учениците от НУ „Христо Ботев“ се включиха в конкурс, организиран от училищната комисия за борба с противообществените прояви на тема: „Приятелство“. Първи и втори клас твориха в областта на изобразителното изкуство и рисуваха по темата. Трети и четвърти клас написаха разказ какво е за тях приятелството. Наградените ученици получиха грамоти и предметни награди.