февруари 8, 2023

„Училището – моят зелен дом“

В обявения конкурс от МОСВ и ПУДООС в рамките на национална кампания „Чиста околна среда – 2020 г.“ НУ „Христо Ботев“ град Троян спечели с проект  „Училището – моят зелен дом“. Със сумата в размер на 4 812 лв.  ще бъде оборудван  екокът  в училищния двор за отдих и развлекателни игри.