февруари 8, 2023

Дистанционно обучение в електронна среда

1 min read

Ръководството на Начално училище „Христо Ботев“ – Троян, уведомява всички ученици и родители, че от 16.03.2020 г. се въвежда дистанционно обучение и алтернативни варианти на преподаване и учене от разстояние чрез използване на електронни платформи за обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация между учители и ученици, с цел поддържане на непрекъснатост на образователния процес в Начално училище „Христо Ботев“- Троян.

Уважаеми родители, необходимо е да подкрепите процеса на преподаване и учене в електронна среда като осигурите активността на детето си в дистанционното обучение, да търсите обратна връзка за споделеното съдържание и изпълнението на поставените задачи за деня.
Разчитаме на Вашето отговорно отношение в тази извънредна ситуация, с цел опазване здравето и осигуряване достъпа до образование на учениците.

Дистанционното обучение ще се провежда със следното разписание:

1 клас-I klas

2 клас-II klas

3 клас-III klas

4 клас-IV klas