декември 5, 2022

Огънят – приятел или враг на човека

На 26.11. четвъртокласниците проведоха среща – разговор с главен инспектор Петър  Петров на районна служба „Безопасност и защита на населението“, гр. Троян на тема
„Огънят – приятел или враг на човека“. Учениците слушаха с интерес, коментираха, задаваха въпроси. Срещата беше много ползотворна и интересна.