април 1, 2023

НУ "Христо Ботев" гр. Троян

През учебната 2022/2023 г. НУ”Христо Ботев” празнува своята 60 годишнина.

Даровете на есента

Насладите се на изложбата „Даровете на есента“, която децата от ПГ „Весели пчелички“ с много труд и любов сътвориха, изработвайки красиви неща от даровете на есента.