декември 5, 2022

Даровете на есента

Насладите се на изложбата „Даровете на есента“, която децата от ПГ „Весели пчелички“ с много труд и любов сътвориха, изработвайки красиви неща от даровете на есента.