февруари 8, 2023

КЛАСИРАНИ ТВОРБИ В КОНКУРСИТЕ „ЗАВЕТИТЕ НА БОТЕВ“

1 min read

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” ГРАД ТРОЯН
ул. „Мизия” ; тел.: 0670 627 13 ; www.nu-hristobotev.com ;
e-mail: [email protected]

====================================================

КЛАСИРАНИ ТВОРБИ В КОНКУРСА
ЗА ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО
„ЗАВЕТИТЕ НА БОТЕВ“
III и IV КЛАС
I място
Моника Данчева Иванова – НУ „Христо Ботев“ гр. Троян
II място
Изабел Теодор Стоименова – НУ „Христо Ботев“ гр. Троян
III място
Биляна Бисерова Николова – НУ „Христо Ботев“ гр. Троян
Поощрителна награда
Юлиана Емилова Чинкова – НУ „Христо Ботев“ гр. Троян

КЛАСИРАНИ ТВОРБИ В КОНКУРСА
ЗА РИСУНКА „ЗАВЕТИТЕ НА БОТЕВ“
II, III и IV КЛАС
I място
Преслав Светломиров Колев – НУ „Христо Ботев“ гр. Троян
II място
Любомир Пенков Александров – НУ „Христо Ботев“ гр. Троян
III място
Мария Велизар Хинкова – НУ „Христо Ботев“ гр. Троян
Поощрителни награди:
Дияна Найденова Найденова – СУ „Св. Климент Охридски“ гр. Троян
Христиана Минчева Станчевска – НУ „Христо Ботев“ гр. Троян
Лила Николаева Ковачева – НУ „Христо Ботев“ гр. Троян

КЛАСИРАНИ ТВОРБИ В КОНКУРСА
ЗА РИСУНКА „ЗАВЕТИТЕ НА БОТЕВ“
ПГ и I КЛАС
I място
Божидар Станиславов Атанасов – НУ „Христо Ботев“ гр. Троян
II място
Деница Христова Маринова – НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Троян
III място
Лъчезар Лалев Гидемски – НУ „Христо Ботев“ гр. Троян
Поощрителни награди:
Теодора Дочева Минкова – НУ „Христо Ботев“ гр. Троян
Ивона Светозарова Дерменджиева – НУ „Христо Ботев“ гр. Троян
Владислав Георгиев Нешев – НУ „Христо Ботев“ гр. Троян