февруари 7, 2023

„Сапунени с/мехурчета“ в І“а“ клас

1 min read

В началото на учебната 2016/2017 година, учениците от 1„а“ клас  с класен ръководител г-жа Олга Константинова се включиха в национален проект в платформата за учители и ученици eTwinning. В този проект участваха още 24 партньори от цяла България. В платформата бяха описани много игри по различни предмети, споделени много емоции, а снимките са доказателство за големия им успех. Играта е в основата при обучението и възпитанието на първокласниците и ако тази игра се обвие в най-подходяща форма, то обучението ще провокира, ще мотивира за лична изява, ще развива желание за сътрудничество и комуникация.

ЦЕЛИ:

 • Да се провокира интереса на децата към различни области от живота;
 • Да се стимулира развитието на критичното и самокритичното мислене, на творческите

способности на учениците/ децата;

 • Да се формира положителна мотивация и положително отношение към ученето и

умствения труд;

 • Да се формират умения за съвместна дейност и работа в екип;
 • Да се формират умения за контрол и самоконтрол; отговорност, уважение и оценяване

успеха на партньорите.

            ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

 • Устойчиво желание за индивидуално и личнистно развитие;
 • Пълноценно включване в учебния процес и свободното време на детето /ученика/ занимания и

игри;

 • Училищният живот да стане по-привлекателен и желан за всеки ученик.
 • Споделяне на опит и добри практики между учителите.

ЕТО И НАШИТЕ ИГРИ:

ТЪРСАЧИ НА САПУНЕНИ МЕХУРЧЕТА – дидактична игра по БЕЛ

На бялата дъска се залепват разноцветни кръгли картончета / сапунени мехурчета/, на които са записани звучни и беззвучни съгласни. Това са липсващи букви от думи. Всяко дете получава кръгло картонче, на което е записана дума, на която липсва буква. Децата държат своите сапунени мехурчета, на които са написани думи, с липсващи букви, например: бо…/б/; ро…/б/; заво…/д/; дро…/б/; и т.н.

Варианти:

 1. Може да се проведе индивидуално, особено с деца, които трудно осмислят тази граматична особеност на думите.
 2. Отборно. Напр. два отбора с по 5-7 играча. Всяки играч държи дума, всички са обърнати с гръб към дъската. По даден сигнал първите играчи се обръщат, прочитат си думата и залепват до съответната буква, после следващия и т.н. Който отбор свърши пръв, печели играта. Могат да се добавят и други правила.

„КОЛКОТО ПОВЕЧЕ, ТОЛКОВА ПОВЕЧЕ“ – дидактична игра по математика

Предварително са подготвени флаш карти с написани задачи – събиране и изваждане до 20. Правят се две тестета с флаш карти – лесни задачи /със зелена звездичка/ и с повишена трудност /с червена звездичка/

Варианти:

 1. Индивидуално – Избират се двама играчи от отбори, например отбор момичета и отбор момчета. Започва се с първи играч. За една минута колко задачи ще реши. Измерва се броят на решените задачи на втория играч. Победител е този, който за 1 минута е решил най-много задачи.
 2. Отборно – като щафетна игра – познава отговор на задачата и се нарежда последен. Времето е също за 1 минута.

ТЪРСАЧИ НА САПУНЕНИ МЕХУРЧЕТА – дидактична игра по Околен свят

На дъската са залепени С.М, на които изписани четирите сезона: пролет, лято, есен, зима. Децата държат картончета с написани думи: цвете, кокиче, снежинка, лястовичка, пясък, лесена висулка, море, щъркел и т.н.

Очаквани резултати:

Соътнасяне на изписаните думи – белези към съответния сезон.

Предварителна подготовка:

Изрязване на 4 по-големи кръга за сезоните и еднакъв брой цветни по-малки кръгчета за всеки сезон, в който са записани думи-белези на сезоните.

Варианти: 1. Индивидуално

 1. Отборно /4 отбора/ – за всеки сезон, затова и броят на думите трябва да е еднакъв.

„ПУКАНЕ НА БАЛОНЧЕТА“ – дидактична игра по математика

 На дъската е залепено кръгло картонче с цифра 10, например. Около него са залепени малки балончета, на които са записани задачи. Всяка задача, която не носи този отговор, се пука балончето.

 „МАШИНА ЗА САПУНЕНИ МЕХУРЧЕТА“ – – дидактична игра по математика

Би било по-интересно да се играе отборно, играта е верижна.

1 играч – изважда от машината /кутия/ с.м. със задача и я подава на следващия играч/междувременно може да му подскаже отговора

2 играч – записва отговора и подава на трети

3 играч – проверява и подава на четвърти

4 играч – залепва на дъската

Първият играч вече е подал следващата задача на първия…..

Играе се до определено време. Може да се усложни операцията, като с получените отговори, например да направят някаква геометрична фигура.

            Интерес за първокласниците представляваха и игрите публикувани от други училища.

                                                                                           Олга Константинова