февруари 8, 2023

ДЕТСКИ ПРАЗНИК В НУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – ТРОЯН

1 min read

Вълнуващ детски празник се проведе в НУ „Христо Ботев“ – Троян на 23 май 2017 г.

Дворът на училището събра малки и големи, ученици, учители, родители и гости, за да се забавляват заедно. Аниматори, облечени като приказни герои бяха водещи на празника. Те организираха весели игри, танци, забавления с децата между отделните изпълнения.

Празникът беше финална представителна изява на групите по проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности“ .В НУ „Христо Ботев“ техния брой е 7:

„Ателието на малкия художник“ – с ръководител г-жа Константинова;

„Моят дигитален свят“ – с ръководител г-жа Ковачева;

Вокална група „Звънчета“ – с ръководител г-жа Марешка;

„Мажоретен състав“ – с ръководител г-жа Вачкова;

„Подвижни и спортни игри“ – с ръководител г-жа Георгиева;

„Български народни танци“ – с ръководител г-н Гърмолов;

„Дърворезба“ – с ръководител г-н Данов.

По време на празника участниците от групата „Ателието на малкия

художник“ рисуваха на стативи рисунки, посветени на 24-ти май, а децата от групата по дърворезба показваха как са овладели магията на дърворезбарското изкуство.

„Звънчетата“ изпълниха песните: „Вълшебен ден“, „Купон“ „Песен за българката”, „За моята слънчева България” и „Дъга“.

Валентина Бошкова и Радослав Цеков изпяха фолклорната песен „Бре, воденичарю“.

На сцената се изявиха и най-малките – децата от подготвителна група „Пчеличка“ и „Весели слънца“.

Много аплодисменти спечелиха танцьорите от групата за български народни танци, а също и мажоретният състав.

Проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности («Твоят час“) се съфинансира от Европейските структурни и инвестиционни фондове чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Основната цел е повишаване потенциала и мотивацията на учениците,  развиване и надграждане на  техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

На 24-ти май дворът на НУ „Христо Ботев“ отново събра учители, ученици и родители, за да почетат най-истинския, многолетен, вечно млад и само български празник – празника  на славянската писменост и култура.

В своето приветствие г-жа Мариана Митова – директор на училището поздрави всички с думите: „На учителите, които носят факела на знанието, на учениците, за които знанието е път към бъдещето, на всички, които смятат просветата и културата за ценности – ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА СЛОВОТО, НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА!“

В навечерието на 24 май Кристиян Цочев, ученик от II клас, получи грамота от РУО – Ловеч за спечелен сребърен медал и класирал се за участие за финала на Международното състезание „Математика без граници“;

Г-жа Веселина Славкова – ст. учител, I-IV клас бе наградена с грамота от РУО – Ловеч за  своята  дългогодишна всеотдайна работа в системата на българското образование;

С почетно отличие „Неофит Рилски“ на Министерството на образованието и науката за принос в развитието на образователното дело в България е наградена г-жа Олга Константинова – ст. учител, I-IV клас.

В празничния ден грамоти и книги получиха и всички възпитаници на училището, които изявяваха своите способности в усвояване на знания и умения, разкриваха творчески потенциал, заемаха призови места на състезания, олимпиади и конкурси.