декември 5, 2022

Пътешествие в света на втори клас

Учениците от ІІ „а” клас завършиха успешно учебната година като поканиха своите родители на Пътешествие в света на втори клас. Заедно посетиха страната на Български език и литература, Математика и Околен свят като пътуваха с различни превозни средства. Второкласниците показаха колко нови знания са усвоили във втори клас.Slide1Slide2Slide3Slide4

Успешното завършване на учебната година беше отпразнувано с раздаване на бележниците в килийното училище в с. Гумощник.Slide5Slide6