февруари 7, 2023

Второ място в област Ловеч

На Нацоналното външно оценяване, което се проведе през месец май, учениците от четвърти клас с класни ръководители Веселина Славкова и Галина Спасова показаха отлични знания. Средният успех от четирите предмета е Отличен ( 5,84). Заемането на призови места последните години, а именно: 2012/2013 г. – четвърто място в областта; 2011/2012г. първо място в областта е доказателство за високия професионализъм на педагогическия екип в училището.