февруари 8, 2023

Довиждане, училище! Здравей, ваканция!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

На 31 май 2014 г. учениците от ІІІ клас с класни ръководители Мариана Митова и Диляна Вачкова завършиха успешно учебната година. Заедно с бележниците те получиха голяма торта от родителите, както и своя първи урок по плуване в басейна на СОУ „Св. Климент Охридски”.