февруари 7, 2023

Пътешествие в океана на знанието

    На  24 май  първокласниците  от  първи „А“ клас  показаха  на  своите  родители  и  гости, че  смело  пътешестват  в  океана  на  знанието. Посетиха   островите  Български  език и  литература, Математика, Роден  край, Музика. Справиха  се  с  различни  препятствия  и  предизвикателства. Откриваха  съкровища  със  знанията си. Преди да стъпят  на  последния остров – Ваканция  получиха  своите  свидетелства  за  завършен  първи клас, както  и  медали  за  трудолюбието  си  през  цялата  година. Празникът  завърши  с  народния танц „Боряно, Борянке“.IMG_3145IMG_3155IMG_3161IMG_3181IMG_3188IMG_3216