февруари 8, 2023

Осми национални педагогически четения

1 min read

От 14.06. до 16.06. във Велинград се проведоха осмите национални педагогически четения под надслов „Ценностни аспекти на педагогическото ежедневие“ към център „Хуманна педагогика“. Форумът беше открит от проф. д-р Емилия Василева, домакините се отличиха с добра организация, а участващите учители показаха висока професионална компетентност, любов към децата и мъдра взискателност, съчетана с доброжелателност  и справедливост. Представени са следните теми: „Предприемачеството като проектнобазирано обучение в І клас“ с автор Олга Константинова; „Род рода не храни, но тежко му, който го няма“ – Диляна Вачкова; „ Аз съм българче – интердисциплинарно състезание“ – Мариана Митова и Елена Иванова. Докладите можете да намерите в 5 и 6 брой на списание „Педагогика“. Срещата на учителите се оказа изключително ползотворна и смислена, обмени се опит, споделиха се мнения, изказаха се предложения и идеи.IMG_0901IMG_0935IMG_0958DSCI0653

 

   Ас. Марияна Косева закри педагогическите четения, като изказа своето задоволство от презентираните доклади, а проф. д-р Василева обяви, че остава същата тема и за деветите национални педагогически четения.