февруари 7, 2023

ТЪРЖЕСТВЕН ЮБИЛЕЕН СЪВЕТ

1 min read

На 25 .04.2013 г.в НУ „Христо Ботев”  се проведе  тържествен педагогически съвет послучай 50-годишния юбилей на училището.

Дневният ред съдържаше една точка – 50 години НУ «Христо Ботев» град Троян.

Г-н Игнат Митов – директор на училището вече 28 години откри юбилейния съвет с думите: «         За мен е голяма чест и отговорност да съм директор на училище с петдесетгодишна история. Чест, защото имам възможност да работя с колеги, посветили частица от своя живот на децата, обучавайки, възпитавайки и изграждайки ги като личности, отговорност – да продължа традицията за утвърждаването на училището като фактор в образователната система.

НУ „Христо Ботев” е училище със съхранени традиции, с интересно многоцветно настояще и с поглед устремен в бъдещето”.

12

Гости бяха: Пенка Райковска – представител на Община Троян – отдел ”Образование, култура,социални и младежки дейности”, Виолета Койновска – бивш възпитаник на училището, Председател на НЧ „Наука 1870”, бивши учители, ученици на училището и представители на училищното настоятелство.

43

На юбилейния съвет г-н Митов връчи грамоти и предметни награди на учениците, заели призови места в конкурса за рисунка, разказ и стихотворение  на тема „Моето училище – вчера, днес и утре”.

56

 

Директорът награди с грамота за дългогодишна педагогическа дейност и принос в развитието на училището  бившите учители:  Захаринка Стефанова, Веселина Кисьова, Минко Боронсузов, Еленка Николова, Мария Нанкова, Стефка Немска, Ангелина Ненова, Цветана Неофитова, Валентина Пенчева, Лидия Стойкова, Митка Бонева78

С плакети за дългогодишна педагогическа дейност и принос към училището бяха наградени: Веселина Славкова, Галина Спасова, Дарина Димова, Владимирка Лесидренска910

 

С плакети за дългогодишна педагогическа дейност и издигане престижа на училището са  наградени и учителките: Олга Константинова и Мариана Митова.

1112

 

Най-вълнуващата част от тържествения съвет беше „ Пътуване към спомените, през настоящето и с мисъл за бъдещето“. Презентация1

50 години ръка за ръка – учители и служители, ученици и родители вървят заедно към успеха и щастливото бъдеще на нашите деца.