април 1, 2023

НУ "Христо Ботев" гр. Троян

През учебната 2022/2023 г. НУ”Христо Ботев” празнува своята 60 годишнина.

Екскурзия до гр. Габрово

1 min read

  На 17 октомври учениците от трети клас проведоха екскурзия до гр. Габрово. Посетиха Планетариума, където наблюдаваха звездна програма. Най-любопитните видяха слънчевия диск през телескоп. Голям интерес предизвика Националният музей на образованието. Екскурзията завърши с посещение на занаятчийските работилници и дюкянчета в Етнографски комплекс „Етъра“.