октомври 6, 2022

Абитуриенти от ПГ „Весели слънца“

На 24 май в деня на Славянската писменост и култура, децата от ПГ „Весели слънца“ получиха своето първо удостоверение за завършена подготвителна група.

„Нека всеки да научи скоро ще сме в първи клас“