април 1, 2023

НУ "Христо Ботев" гр. Троян

През учебната 2022/2023 г. НУ”Христо Ботев” празнува своята 60 годишнина.

Първомартенска работилница

1 min read

С наближаването на прекрасния българки обичай – Баба Марта, децата от подготвителните групи и учениците от I – IV класове се подготвяха активно. На 16.02.пред учениците от цялото училище беше представена презентация на тема „Баба Марта –традиционен български обичай”.На 17.02. заработи Първомартенската работилница. В нея кипеше усилена работа с активната помощ на учителките. Малчуганите от училището усукваха белия и червения конец с малките си пръсти и сами се научиха да правят традиционните български мартеници „Пижо и Пенда”. В работилницата за рисунки, малките художници наистина превърнаха Марта в цветовете на дъгата.В една от класните стаи цареше тишина. Там творяха бъдещите поети и писатели.

 Снимки