февруари 7, 2023

ЕКСКУРЗИЯ

1 min read

 

На 27.10.2011 година ІV”а” и ІV”б” посетиха старопрестолния град Велико Търново. С много любопитство и есенно настроение четвъртокласниците се отправиха към Хълм Царевец. Историята отдавна им е разказала за неговото петхилядолетно минало. Учениците са запознати и с по-близката история на крепостта, тогава, когато Царевец е превърнат в главно укрепление и аристократичен квартал на Велико Търново, след като този град е провъзгласен за столица на България. Тук четвъртокласниците дообогатяват знанията си за велики владетели, боляри и духовници. Най – силно се впечатляват от патриаршията, която се намира на върха на крепостта, събрала в себе си цялата история на града.   На централния вход децата са посрещнати и изпратени от кукли с човешки ръст, представляващи някогашната аристокрация. Крепостта Царевец е обявена за народна старина през 1927 г., а за паметник на културата с национално значение – през 1964 г.